Buy this photo on Source now!
Report photo
Unknown
All photos viewed on this website are copyrighted by their owners. Clicking on the author name above will take you to the original page for given photo where you can check the copyright information from the author.
Some photos are provided via Flickr, 500px, Instagram and other open APIs in full compliance with the appropriate Terms & Conditions.

Photos of Rogożnica, Poland

Photographs taken in the vicinity of city Rogożnica, Poland.
I've been here I Want to visit

Photos of interesting places in Rogożnica city (Poland) tourist attractions

Zamek Książ/Ksiaz Castle
Zamek Książ/Ksiaz Castle
Bolków castle
Bolków castle
IMG_0562
IMG_0562
Kościół Pokoju w Jaworze / Church of Peace in Jawor
Kościół Pokoju w Jaworze / Church of Peace in Jawor
Friedenskirche in Jauer
Friedenskirche in Jauer
Kościół św. Mikołaja w Świnach od północnego wschodu
Kościół św. Mikołaja w Świnach od północnego wschodu
Kolista wieża na zamku Cisy
Kolista wieża na zamku Cisy

Photos from Flickr taken in Rogożnica, Poland

Kościół pomocniczy (dawna kaplica obronna) św. Antoniego Padewskiego
Kościół pomocniczy (dawna kaplica obronna) św. Antoniego Padewskiego
Wieża dziobowa w Strzegomiu od strony miasta
Wieża dziobowa w Strzegomiu od strony miasta
Kościół Najświętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerzowej w Strzegomiu od zachodu
Kościół Najświętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerzowej w Strzegomiu od zachodu
Portal zachodni kościoła Najświętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerzowej w Strzegomiu
Portal zachodni kościoła Najświętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerzowej w Strzegomiu
Wschodnia część bloku śródrynkowego (Rynek 46/47/48) w Strzegomiu od południa
Wschodnia część bloku śródrynkowego (Rynek 46/47/48) w Strzegomiu od południa
Północny szczyt transeptu kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Północny szczyt transeptu kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Wejście do północnej kruchty kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Wejście do północnej kruchty kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Kościół śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu od północnego zachodu
Kościół śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu od północnego zachodu
Tympanon portalu zachodniego kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Tympanon portalu zachodniego kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Portal zachodni kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Portal zachodni kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Epitafium wmurowane w południową ścianę kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Epitafium wmurowane w południową ścianę kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Gotycka dekoracja powyżej południowej kruchty kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Gotycka dekoracja powyżej południowej kruchty kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Tympanon portalu południowego kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Tympanon portalu południowego kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Kościół śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu od południa
Kościół śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu od południa
Cało-postaciowe płyty nagrobne w południowo-wschodniej ścianie kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Cało-postaciowe płyty nagrobne w południowo-wschodniej ścianie kościoła śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Kościół śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu od południowego wschodu
Kościół śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu od południowego wschodu
Dawny dworzec kolejowy Strzegom Miasto
Dawny dworzec kolejowy Strzegom Miasto
Wnętrze kościoła św. Barbary w Strzegomiu
Wnętrze kościoła św. Barbary w Strzegomiu
Kościół św. Barbary w Strzegomiu od południowego zachodu
Kościół św. Barbary w Strzegomiu od południowego zachodu